POLIO AWARENESS MARATHON

POLIO AWARENESS MARATHON

போலியோ விழிப்புணர்வு ஓட்டப்பந்தயம் – பத்திரிகை செய்தி    ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை லேக் சிட்டி (Rotary Club of Chennai Lake City) மற்றும் சென்னை ஸ்போர்ட்டனா அகாடமி (Chennai Sportena Academy) இணைந்து *போலியோ விழிப்புணர்வு மாரத்தான் வரும் 22.01.2023* (ஞாயிறு) அன்று முகப்பேர் டெகதலானில் நடைபெறுகிறது.   இந்த போலியோ

error: Content is protected !!